KOMBİ SİSTEMİ

     Kombi unikal isitmə sistemidir.Onun köməyi ilə istənilən otağı ən soyuq vaxt belə asanlıqla qızdırmaq mümkündür.Bunun üçün sistemin bütün...

Ətraflı bax

ODLUQLAR

         Odluqlar lazım olan miqdarda isitliyin ayrılması üçün yanacağın yandırmasını təmin edən avadanlıqlardır. Olduqlar yüksək effektivlik...

Ətraflı bax

Radiatorlar

     Çuqun radiatorlar ən çox tanınan radiatorlardır. Bu radiatorlar SSR dövründən kütləvi tikililərdə isitifadə olunan əsas avadanlıqlardan idi və...

Ətraflı bax

Su Qızdırıcı Qazanlar

Su qızdırıcı qazanlar, adindan da göründüyü kimi isitilik daşıyıcı kimi sudan isitifadə olunan qazanlardır. Bu isitmə sistemində qazanlar çox böyük...

Ətraflı bax