KOMBİ NƏDİR?

Kombi müəyyən obyekti həm istilik, həm də isti su ilə təmin edən bir qurğudur. İstifadəçini müstəqil istiləşmə rahatlığı ilə təmin edən Kombi,...

Ətraflı bax

BACALI KOMBİ

Yanma mexanizmi olduğu mühitə açıq olan və baca əlaqəsi olan kombilərə bacalı kombi adı verilir. Bacalı kombi işlədənlər mütləq yaxşı çəkən bir...

Ətraflı bax

HERMETİK KOMBİ

Hermetik kombi növündə odlama üçün lazımlı olan hava bir vintilyator vasitəsilə xaricdən alınır və yanma reallaşdığında tullantı qaz eyni sistemlə...

Ətraflı bax