> faxri:

Presinzion Kondisioner Sistemlərinin periodik servisi, təmiri, bərpası

  • İllik, mövsümi və ya birdəfəlik servis xidməti;
  • Müddəti bitmiş komponentlərin dəyişdirilməsi / təmiri;
  • Planlı təmir işləri;
  • Təqdim olunmuş sorğu əsasında avadanlıqların diaqnostikası;
  • Soyuducu mayenin (freonun) miqdarının nəzərətdə saxlanılması və lazım olduqda əlavə olunması;
  • Qəzalı vəziyyətində yerində təmiri.