9.4.2022

Havalandırma Ssistemlərinin məqsədi və təyinatı

Havalandırma Ssistemlərinin məqsədi və təyinatı

Havalandırma sisteminin məqsədi məkanlara təmiz hava verməkdir. Havalandırma sisteminin təsirli olması üçün layihənin tərtibi zamanı məkanların bütün vacib xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Əvvəla, bu quruluşun özünün qurulmasına, daim orada olan insan sayına, məşğuliyyətlərinin təbiətinə, yerləşməsinə və daha sair aiddir. Bundan əlavə, yaxşı havalandırma sistemi saxlanılması və təmiri asan, qənaətcil, həm də etibarlı olmalıdır!

Sənaye obyektlərinin havalandırma sistemlərinin xüsusiyyətləri.

Sənaye və havalandırma sistemlərinin növləri:

 • Kağız sənayesində - çox yüksək rütubət olur, buna görə istilik və nəm alma olmalıdır;
 • Toxuculuq sənayesində, əksinə, məkanın quru olması və statik enerji yaranması ilə əlaqədar istilik alma və havanın əlavə  nəmləndirilməsi zərurəti yaranır;
 • Tütün sənayesində istehsal zamanı yaranan tütün tozu əsas zərərli maddədir. Tütünün
 • termal emalı zamanı istilik, nəmlik, həmçinin nikotin və metil spirtinin buxarlanması prosesi baş verir;
 • Qida sənayesində (çörək, şirniyyat) - həddindən artıq istiliklə mübarizə və təmiz hava təchizatında havanın keyfiyyətini və təmizliyini qorumaq vacibdir;
 • Ət sənayesi müəssisələrində istilik, nəm, toz, buxar və qazlar əmələ gəlir;
 • Çay fabriklərində əsas zərərli maddə çay tozudur;
 • Şirniyyat sənayesində hava çox sayda müxtəlif toplu və toz qatqılarından istifadə edildikdə yaranan tozdan çirklənir;
 • Ən müasir texnologiyalarda yağ istehsalının hər üç mərhələsində tozun, artıq istilik, yağ buxarının əmələ gəlməsi baş verir;
 • Çörək bişirmə müəsisələrində əsas zərərli maddələr un tozu, həddindən artıq istilik və nəmlikdir;
 • Balıq emalı müəssisələrində istilik, nəm, toz və baca qazlarına əlavə olaraq xoşagəlməz qoxular zərərli bir amildir;
 • Kimya sənayesində təmiz hava təhcizatı və işlənmiş havalandırma ilə yanaşı, ilk növbədə yanğın və partlayış təhlükəsi ilə mübarizəyə yönəlmiş tədbirlər də yer alır. Buna görə partlayışa davamlı avadanlıqların quraşdırılması lazımdır (yanğına qarşı klapanlar və s.).

Əksər sənaye obyektləri havalandırma sistemləri olmadan mövcud ola bilməz. Səhv quraşdırılmış və ya bu sistemin olmaması nəinki sağlamlıq problemlərinə (termorequlyasiyanın pozulması, allergiya), hətta ölümə də səbəb ola bilər.

Bir sənaye müəssisəsində havalandırma sistemini nə vaxt qurmaq lazımdır.

Bir havalandırma sisteminin seçimi, texniki şərtlərin işlənib yazırlanmsı ilə başlayır, bunun əsasında sonradan layihə həyata keçirilir. Havalandırma sisteminin quraşdırılması tikinti mərhələsində daha sadədir və daha ucuzdur. Yaxşı hazırlanmış bir layihəyə əlavə olaraq sistemin yüksək keyfiyyətli quraşdırılması da böyük əhəmiyyət daşıyır.

Köhnə inşa olunmuş binaların havalandırma sisteminin dəyişdirilməsinə və ya yenidən qurulmasına ehtiyac var. Köhnə havalandırma elementləri lazımi təzyiq göstərmir, aşınma səbəbindən gücünü itirir, istilik mübadilə qurğuları düzgün temperatur vermir. Köhnə hava kanallarından keçən havanın böyük itkisinə malikdir. Aşınmış havalandırma sistemi nəinki istədiyi effekti vermir, həm də hava istehlakçıları üçün problem yaradır.

Havalandırma sisteminin dəyişdirilməsinin və təkmilləşdirilməsinin üstünlükləri aşağıdakılardır: texniki məkanlarda havalandırma sistemlərinin daha az sahəni tutması və qalan sahənin digər məqsədlərə istifadə olunması, səs-küyün azaldılması, daha qənaətli havalandırma cihazlarının istifadəsi ilə enerji xərclərini azaldılması.

Havalandırma sisteminin qurulması tikinti mərhələsində daha rasional və daha düzgündür. İnşaatın bütün mərhələləri artıq başa çatdıqda düzəlişlər etmək daha çətin olacaq. Havalandırma sistemlərinin quraşdırılmasının və dəyişdirilməsinin dəyəri hər bir obyekt üçün fərdi olaraq hesablanır.